ugetweb.com : web page design & asp shopping cart


web site design and shopping cart solution

 

 

สินค้า

ออกแบบ

โฮสติ้ง

ผลงาน

เกี่ยวกับบริษัท

ติดต่อeasy catalogue

จัดทำ catalogue online ด้วย Easy Catalogue ที่จัดการ เพิ่ม และแก้ไข สินค้าได้ไม่จำกัด สามารถจัดวางสินค้า ในแต่ละหน้า แต่ละหมวดหมู่ ได้อย่างง่ายดาย

ราคารวมค่าติดตั้ง 26,000 บาท

 

Feature

  • Product Manager ที่สามารถจัดการ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน และยังรองรับการทำร้านค้าที่มี Related product เพื่อสนับสนุนการขาย

  • Catagory Manager จัดวางสินค้าในแต่ละหน้า และแต่ละหมวดหมู่ได้

  • Back Office ระบบควบคุมหลังร้านที่จะแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด การจัดวางสินค้า และเปลี่ยนแปลง ตัวสินค้า ราคา ภาพสินค้า และคำอธิบายได้

Requirement

  • Web page ที่ออกแบบมาแล้ว โดยต้องมีหน้าแสดงสินค้าเป็นหลัก
  • Hosting หรือ Server Unix ที่รองรับการสร้างฐานข้อมูลแบบ MySql และ ภาษา PHP 4


ดูตัวอย่าง Catalogue
ดูตัวอย่าง Back Office

 

 


Related Productweb shopping cart

easy online order

สร้างเว็บสำหรับสั่งซื้อด้วยระบบ
shopping cart และระบบจัดทำ
ใบสั่งซื้อ ที่จะอีเมล์แจ้ง ลูกค้า
ร้านค้า และทำบันทึกการสั่งซื้อ
โดยอัตโนมัติ
ดูรายละเอียด...

ราคารวมค่าติดตั้ง
33,000 บาท
Hosting
Beginner
50Mb

โฮสติ้งสำหรับเริ่มต้นเว็บไซต์
ขนาดเล็ก รองรับฐานข้อมูล
Mysql และ PHP4
ดูรายละเอียด...

ค่าบริการ 6,000 บาท/ปี

 

Etccafe Co.,Ltd.
©2001 Copyright reserved

Product | Web page design | Ecommerce | Hosting | Promotion
Portfolio | About Company | Term of Service | FAQ
Contact | Homepage